Naučení pro Kagemniho

04. 10. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

imhotepNaučení pro Kagemniho je novodobé označení jedné z egyptských knih moudrých rad do života pocházející zcela jistě z doby Staré říše. V jediném známém exempláři je zachován jen její konec, proto není označována jménem autora (to se uvádělo vždy na začátku), ale jménem osoby, jíž je určeno – pozdějšího vezíra Kagemniho. Není ovšem jisté, kdo tento Kagemni byl; egyptologové většinou předpokládají, že by jím mohl být slavný vezír a mudrc Kagemni žijící na počátku 6. dynastie. Protože se ale text sám hlásí do doby přelomu 3. a 4. dynastie, je tato identifikace buď nesprávná, anebo (což je pravděpodobnější) bylo tomuto Kagemnimu naučení přiřčeno dodatečně proto, aby se zvýšila prestiž textu využitím Kagemniho věhlasu.


 Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


imhotep

Naučení pro Kagemniho je novodobé označení jedné z egyptských knih moudrých rad do života pocházející zcela jistě z doby Staré říše. V jediném známém exempláři je zachován jen její konec, proto není označována jménem autora (to se uvádělo vždy na začátku), ale jménem osoby, jíž je určeno – pozdějšího vezíra Kagemniho. Není ovšem jisté, kdo tento Kagemni byl; egyptologové většinou předpokládají, že by jím mohl být slavný vezír a mudrc Kagemni žijící na počátku 6. dynastie. Protože se ale text sám hlásí do doby přelomu 3. a 4. dynastie, je tato identifikace buď nesprávná, anebo (což je pravděpodobnější) bylo tomuto Kagemnimu naučení přiřčeno dodatečně proto, aby se zvýšila prestiž textu využitím Kagemniho věhlasu.

 

...

 

(1) Bojácnému člověku se daří,

svědomitý je chválen.

Otevřeno je nitro královského paláce mlčenlivému,

všude je hodně místa pro spokojeného.

(5) Nemluv příliš,

vždyť už se brousí nože na toho, kdo vybočuje z cesty –

pomalu, ale přece!

 

Jestliže sedíš pohromadě s více lidmi,

zdrž se jídla, které máš rád:

(10) vždyť je to jen krátká chvíle požitku.

Chtivost je ubohá

a lidé si na ni ukazují prstem.

Číše vody uhasí žízeň

a řádné sousto zeleniny posílí srdce.

(15) Jedna dobrá věc nahradí všechno dobro,

stejně jako malá trocha nahradí množství.

Odpuzuje ten, kdo se stará jen o své břicho;

za chvíli zapomene,

ve kterém domě jeho břicho hodovalo své vášni.

 

(20) Jestliže sedíš s nenasytou,

jez teprve, až ho přejde chuť.

Jestliže však piješ s pijákem,

vezmi si a on bude spokojen.

Nevrhej se na maso, které je poblíž nenasyty,

(25) vezmi si, jen když ti dává.

Pak ho neodmítej – toto vede ke spokojenost.

 

Toho, kdo se u jídla chová vybraně,

se nedotkne žádné osočení.

K tomu, kdo je přívětivý ke slabému člověku,

(30) je i hrubec zdvořilejší více než ke své vlastní matce

a všichni lidé mu slouží.

 

Proslav své jméno

a sám ovšem mlč.

Jestliže budeš povolán (do vysokého úřadu),

(35) nechlub se mezi vrstevníky svou mocí.

Střez se vzdoru:

člověk neví, co se může stát

a co učiní bůh, až bude trestat.

 

Vezír si dal zavolat své děti,

(40) poté když dobře poznal chování lidí

a odhalil jejich povahu.

A nakonec jim řekl:

"Všeho, co je napsáno na tomto svitku,

buďte (všichni) poslušni, jak jsem řekl.

(45) Nepřestupujte to, co je stanoveno."

 

I vrhli se na zem

a četli to tak, jak bylo zapsáno,

a líbilo se jim to

více než cokoli jiného v celé této zemi.

(50) A chovali se zcela podle toho.

 

Když Veličenstvo krále Horního a Dolního Egypta Huni zesnul

a Veličenstvo krále Horního a Dolního Egypta Snofru se stal znamenitým králem v celé této zemi,

byl Kagemni jmenován správcem (sídelního) města a vezírem.

 

 

lišta

 

 

Překlad Břetislav Vachala. In: VACHALA, Břetislav. Moudrost starého Egypta. Praha : KPK, 1992. 175 s. ISBN 80-85267-28-4. S. 30-31.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.