Harfeníkova píseň

27. 09. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

harfeníkPísně harfeníků je novodobé označení staroegyptského literárního žánru, který je součástí širšího proudu tzv. pesimistické literatury. Jejich tématem je smutek nad pomíjivostí radostí pozemského života a nejistota posmrtné existence.


 

Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


harfeník 

 

Písně harfeníků je novodobé označení staroegyptského literárního žánru, který je součástí širšího proudu tzv. pesimistické literatury. Jejich tématem je smutek nad pomíjivostí radostí pozemnského života a nejistota posmrtné existence.

 

Píseň, která je v hrobce krále Antefa před (obrazem) harfeníka:(1)

 

Od nepaměti jiní přicházejí

za ty, kdo odejdou.

Králové dávní, slavní

dnes v pyramidách leží

a v pyramidách spočinou

vznešení mužové i hodnostáři.

 

Co dnes je s těmi,

kteří stavěli pyramidy?

Co je s nimi? Kde jsou?

 

 

Tam(2) odtud k nám se nikdo nevrací,

nikdo nám nevypoví, ach,

jak žijí tam a po čem touží,

nikdo nás neuklidní dřív,

než i my odejdeme tam,

kam všichni odcházejí.

 

 

Hle, moudrost Imhotepa, Hardžedefa:(3)

žije dodnes, ale kde jsou oni?

Kde jejich paláce? Jsou v sutinách!

 

 

Proto se raduj, zažeň pomyšlení,

sám jednou že se staneš duchem zářícím,(4)

užívej radosti, dokud jsi tady,

myrhou a vůněmi svou hlavu okrášli

a tělo jemným plátnem, vším,

co na zemi je z božských darů.

 

 

K radostem, které máš, jen přidávej,

a kdyby se zmenšila touha po nich,

oddej se krásám ještě krásnějším!

 

 

Užívej radostí a slastí země!

Až je den pláče v žalost změní,

zármutku zbude času dost.

Mdlé Srdce(5) neuslyší nářek lidí

a žádného z nás žalostění

před cestou do podsvětí nezachrání.

 

 

Žij vesele svůj den a radost ať je s tebou!

Nic z krásných věcí nevezmeš tam s sebou

a cesta zpět tam odtud není!

 

 

lišta 

 

 

 

Poznámky k textu

 

(1) Překlad Z. Žáby přebásnila V. Kubíčková. ŽÁBA, Zbyněk. Tesáno do kamene, psáno na papyrus. Praha : Svoboda, 1968. 198 s. ISBN neuvedeno. S. 113-114.

(2) Tímto místem se rozumí podsvětí.

(3) Významní mudrci starověkého Egypta, jejichž sláva byla připomínána po několik tisíciletí.

(4) Forma podsvětní existence.

(5) Mdlé Srdce - bůh Usir, vládce podsvětí.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.