Už brzy budeme slyšeni ...

29. 09. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

písařDůvodem, pro který byly tyto stránky vytvořeny a k jehož naplnění svým obsahem směřují,  je snaha po obnově kultu starověkých egyptských bohů v současném světě. Motivací nám je naše pevné přesvědčení, že dávní myslitelé se nemýlili, když Egypt nazvali chrámem celého kosmu a místem, v němž bohové pobývali a pobývají tak blízko lidem, jak to je jen možné.  A že k nám znovu sestoupí, bude-li odpovídajícím způsobem pečováno o jejich zájmy. Jistě jde v Česku prozatím jen o skromný a s ohledem na velikost cíle jen nepatrný začátek; pohled na kemetistické aktivity v jiných zemích, které již dospěly o poznání dále než k pouhé internetové prezentaci, nás ovšem naplňují optimismem.


Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


 

písař

Důvodem, pro který byly tyto stránky vytvořeny a k jehož naplnění svým obsahem směřují,  je snaha po obnově kultu starověkých egyptských bohů v současném světě. Motivací nám je naše pevné přesvědčení, že dávní myslitelé se nemýlili, když Egypt nazvali chrámem celého kosmu a místem, v němž bohové pobývali a pobývají tak blízko lidem, jak to je jen možné.  A že k nám znovu sestoupí, bude-li odpovídajícím způsobem pečováno o jejich zájmy.

 

Jistě jde v Česku prozatím jen o skromný a s ohledem na velikost cíle jen nepatrný začátek; pohled na kemetistické aktivity v jiných zemích, které již dospěly o poznání dále než k pouhé internetové prezentaci, nás ovšem naplňují optimisme...

.... Bohové a bohyně starých Egypťanů, našich předchůdců, čekají také na naše zavolání a my nepochybujeme o tom, že i náš prozatím slabý hlas uslyší. S jistým ostychem  se také přiznáváme ke svému nikoli neuskutečnitelnému (třebaže z mnoha důvodů prozatím vzdálenému) snu, jehož realizací jednou budeme slyšeni mnohem intenzivněji: totiž k tomu, že naším cílem je vybudovat skutečně funkční egyptský chrám, v němž budou moci být bohové uctíváni a proto také přítomni stejným způsobem, jak tomu bylo kdysi. Velcí bohové Džehutij, pán posvátných rituálů, a Vepuauet, otevírač i těch sebesložitějších cest, jsou v tomto ohledu bezesporu našimi spojenci.

 

Nevíme, jakou konečnou podobu tzv. kemetismus jednou bude mít. Vlastně to pokládáme za zbytečnou otázku. Pokud se staroegyptské náboženství, které usilujeme obnovit, vyvíjelo po tisíce let, prošlo mnoha proměnami a přesto neztratilo nic ze své identity ani nezatratilo spojení s vlastní tradicí, nemusíme se tím vůbec zaobírat. Na našem snažení jsou totiž zainteresováni i bohové samotní: jakmile začneme my vážně pracovat na obnovení starých rituálů, oni se k našemu snažení připojí. Tak jako lidé jednají podle své vlastní přirozenosti, také oni budou účastni podle přirozenosti své.

 

Lidský čas je krátký v porovnání s časem bohů;  snad za našich životů ještě nebude možné obnovený kult a jeho plody zakusit v plnosti, ale můžeme si být jisti, že dříve nebo později je budou  prožívat naši následovníci. Není to důvod k rozladění – je nezměnitelným řádem našeho světa, že přichází generace za generací a že až dcery a synové užívají toho, co založili otcové a matky. Ostatně i my samotní jsme v duchovním i materiálním smyslu dědici těch, kteří se ve svém snažení nenechali odradit vědomím, že sami užitek z vykonaného nejspíš nespatří.

 

Úsilí o obnovu dávného náboženství může mít mnoho podob počínaje jeho  "přešíváním" až po tvůrčí promýšlení(1) a je naprosto v souladu s povahou staroegyptského myšlení, že množství od sebe různých přístupů dá množství od sebe různých odpovědí.(2) My se snažíme jít cestou pochopení a zpřítomnění vnitřních principů, jimiž byl kult a spolu s ním i náboženské  myšlení a vůbec duchovní kultura starověkých Egypťanů nesen. Neznamená to, že bychom tvrdili, že známe nějaké "tajné nauky". Pouze chceme plně žít egyptským odkazem, což znamená pochopit a porozumět kultuře z jejího  "vnitřku", z ní samé. Obrazně řečeno: chceme uchopit rákosový štětec a pokračovat dalšími znaky v zápisu slov rozepsaných před tisíciletími.

 

K tomu potřebujeme nikoli oblékat si tehdejší oděv, jenž by v našem podnebí a v naší době působil přece jen nepatřičně, nebo snít o obnově přežitého společenského systému, o němž ostatně máme v důsledku nedostatečného vědeckého poznání spíše schematickou a neúplnou představu. To, co potřebujeme, je tvůrčím a přemýšlivým způsobem pátrat po tom, co nám tehdejší lidé chtějí skrze zachované artefakty říct, když  k nám jejich prostřednictvím mluví. Bylo by dětinské chtít za každou cenu všechno dělat tak, jak "to dělali oni" s domněním, že tím se jejich doba vrátí, přestože naše civilizace mezitím prošla mnohými zkušenostmi, na něž nelze a bylo by nesprávné tak nějak "zapomenout". Tím podstatným je odvaha tázat se kultury samé za rámec jejích vnějších projevů na paradigmata, jimiž byla nesena, a ta přenést do naší doby ve formě, jíž lze dnes rozumět.

 

Přejeme vám, ať vás bohové provázejí, ať zdejší se vší skromností předkládané texty "čtou" spolu s vámi.

 

Jestliže se chcete těmto stránkám pobaveně zasmát, rozhodně to udělejte: jsme rádi, že jsme vás vyvedli za šeď každodennosti.

 

podpis

 Raneb Džehutijdžedef

 

 

 

lišta

 

 

 

Poznámky k textu

 

(1) NAYDLER, Jeremy. Chrám kosmu: starověká egyptská zkušenost Posvátného. Překlad Miroslav Krůta. Praha : Volvox Globator, 1999. 301 s. ISBN 80-7207-245-5. s. 9.

(2) JANÁK, Jiří. Staroegyptská Kniha mrtvých - kapitola 105. Brno : L. Marek, 2003. 156 s. ISBN 80-86236-37-1.  s. 16.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky zivotni-styl

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.