Naučení prince Hardžedefa

03. 10. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

imhotepNaučení prince Hardžedefa je nejstarší z do dnešní doby známých  knih moudrých rad do života (tedy z tzv.naučení), velice oblíbeného staroegyptského literárního žánru. Tradice za jeho autora považuje syna panovníka Chufua, prince Hardžedefa. Pro autorství ovšem neexistuje žádný přesvědčivý doklad a je možné, že bylo Hardžedefovi připsáno až sekundárně pro věhlas, jemuž se za života i po své smrti těšil jako učenec.


Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


 imhotep

Naučení prince Hardžedefa je nejstarší z do dnešní doby známých  knih moudrých rad do života (tedy z tzv.naučení), velice oblíbeného staroegyptského literárního žánru. Tradice za jeho autora považuje syna panovníka Chufua, prince Hardžedefa. Pro autorství ovšem neexistuje žádný přesvědčivý doklad a je možné, že bylo Hardžedefovi připsáno až sekundárně pro věhlas, jemuž se za života i po své smrti těšil jako učenec.

 

(1) Začátek naučení, které sepsal šlechtic a kníže,

královský princ Hardžedef

pro svého syna Autjebrea, jehož vychoval.

 

Říká: Sám se očisti (od neznalosti)

(5) a dbej, aby tě nemusel očistit někdo jiný!

Až budeš znamenitý, založ si domácnost

a o žeň se s řádnou ženou;

pak se ti narodí mužský potomek.

Jestliže postavíš dům svému synovi,

(10) získáš místo, v němž budeš moci také pobývat.

Zařiď si dům v pohřebišti

a učiň znamenitým své sídlo na Západě.

Měj na paměti, že smrt pro nás nic neznamená;

pamatuj, že si ceníme života –

(15) avšak dům smrti slouží právě životu!

Vyhledej si zaplavovaný pozemek, který je zapsán,

obdělávej ho, chytej na něm ryby a ptáky a připravuj pasti,

abys zabránil příchodu hladového roku.

I (správce zádušní nadace) pak bude jíst, co sám vypěstoval.

(20) Jmenuj správce svých obětních darů

a zádušního kněze hrobky,

aby ti přinášeli vodu

jako (kterémukoli) znamenitému muži, jenž sepsal závěť.

Vyber pro něho některé ze svých nejlepších polí,

(25) která jsou zaplavována každý rok.

To bude pro tebe prospěšnější než vlastní syn,

Jehož učiníš svým dědicem.

Mysli na to, že se říká: "Hle, není dědice, na něhož by se věčně vzpomínalo!"

 

...

(30) Je to přístav pro každého.

...

Když k člověku přijde smrt, protože hřeší,

sečte se vše, co vykonal,

a s opovržením je pak pohřben v pohřebišti;

(35) tehdy smutek skryje zlo.

Z jeho zádušní nadace se stane trest boží

a to, co ho mělo těšit, bude jeho hanbou.

 

 

lišta

 

 

Překlad Břetislav Vachala. In: VACHALA, Břetislav. Moudrost starého Egypta. Praha : KPK, 1992. 175 s. ISBN 80-85267-28-4. S. 8-9.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.