Naučení Amennachta

04. 10. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

imhotepAmennachtovo naučení pochází z doby Nové říše; jeho autor je velmi pravděpodobně totožný s písařem Amennachtem působícím v dělnické vesnici v Dér el-Medíně.  Žil v době vlády Ramesse III. a Ramesse IV. a je znám i z jiných pramenů. Z textu se dochoval jen jeho začátek, v němž Amennacht vyzvedává profesi písaře a nabádá k píli ve výuce v domě života (tj. ve chrámovém centru učenců) a k osvojení si ctností nezbytných pro její adepty.


 Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


imhotep

Amennachtovo naučení pochází z doby Nové říše; jeho autor je velmi pravděpodobně totožný s písařem Amennachtem působícím v dělnické vesnici v Dér el-Medíně.  Žil v době vlády Ramesse III. a Ramesse IV. a je znám i z jiných pramenů. Z textu se dochoval jen jeho začátek, v němž Amennacht vyzvedává profesi písaře a nabádá k píli ve výuce v domě života (tj. ve chrámovém centru učenců) a k osvojení si ctností nezbytných pro její adepty.

(1) Začátek výchovného naučení,

výroků na cestu životem,

které sepsal písař Amennacht

pro svého žáka Harmina.

 

(5) Říká: Jsi muž, jenž má nyní slyšet (pravá) slova,

aby byl sám schopen rozlišit dobro a zlo.

Buď pozorný a slyš má slova;

nebuď lhostejný k tomu, co ti řeknu.

 

Je velice prospěšné být považován za muže,

(10) jenž je schopen splnit jakýkoli (důležitý) úkol.

Kéž se tvé srdce stane pevnou hrází,

o níž se budou tříštit vlny záplavy!

Osvoj si moji řeč ve všech jejích podobách

a nezdráhej se ji chránit.

 

(15) Jestliže budeš mít před očima všechna povolání

i všechno to, co vytvořilo písmo,

pak pochopíš,

že řeč, kterou ti přednáším, přinese úspěch:

neodvracej se tedy od mých slov.

 

(20) Nechci dlouze vysvětlovat –

to teď není na místě.

Kroť své netrpělivé srdce,

vždyť budeš moci mluvit, až budeš později vyzván.

 

Staň se učeným písařem!

(25) Pilně navštěvuj dům života

a bude v tobě tolik, co ve skříňce se svitky.

 

 

lišta

 

 

Překlad Břetislav Vachala. In: VACHALA, Břetislav. Moudrost starého Egypta. Praha : KPK, 1992. 175 s. ISBN 80-85267-28-4. S. 145-150.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.